Hvězdná brána

Ke  4.  7.  2015 byl proveden nábor nováčků do programu Hvězdné brány na základnu Star Gate Svojanov. Z rozkazu generála Moniky Hemmonda má dojít k doplnění stavu průzkumných jednotek SG týmu. Jeho úkolem je prozkoumat nové vesmírné světy, navazovat kontakt s novými civilizacemi a získávat nové technologie. Tímto způsobem má být zajištěna prosperita naší Země.
 

První kroky v GS

Příručka pro nové členy GS týmu Hvězdná brána Svojanov 2015 KAPITOLA 1 - Úvod Vítejte na vojenské základně SG Svojanov! Tato příručka je určena novým členům programu Star Gate (SG). Vaší povinností je se seznámit s pravidly vojenské základny a výkonu své funkce v jednotlivých jednotkách. Nováčci se mohou ocitnout v krizových situacích, proto budou absolvovat 3 denní základní výcvik pod vedením zkušeného generála Moniky Hemmond. Poté vycvičení členové budou rozděleni do příslušných jednotek.  KAPITOLA 2 – SG Tým SG je vojenská jednotka zabývající se projektem Hvězdné brány. Členové týmu zkoumají nové světy a jejich úkolem je navazovat kontakty s novými civilizacemi a získávat užitečné informace. Nejdůležitější je spolupráce celého týmu tak, aby dosahoval nejlepších výsledku. SG tým je složen z odborníků: Velitel, Mariňák, Antropolog, Technik, Medik KAPITOLA 3 - Vojenská struktura Po příjezdu jsou nováčci rozděleni do 12-ti členných oddílů. Každý oddíl má po celou dobu služby přiděleného seržanta. Díky společným misím nováčci získávají zkušenosti a postupně se vyvíjejí v dokonalé pracovníky SG týmu. Povinnost člena oddílu: Člen, během služby na základně, tráví většinu času ve svém oddílu, proto je nutné se seznámit se všemi členy a především poslouchat rozkazy svého seržanta. KAPITOLA 4 - Denní režim Každý zaměstnanec a voják naší vojenské základny SG Svojanov má povinnost dodržovat její pravidla. 1. Budíček 7:30  Člen musí vstát na výzvu seržanta oddílu a dostavit se na rozcvičku. Následně provádí základní hygienu, obleče se do uniformy, pečlivě věci srovná, ustele postel. Vynese a roztřídí odpad. 2. Snídaně 8:00  Ve skupině se členové oddílu postupně dle rozpisu dostaví na snídani do vojenské kantýny s doprovodem seržanta. Použité nádobí odnesou na označené místo. 3. Dopolední mise 12:00 4. Oběd 12:00 – 12:30 Před obědem si oddíl umyje ruce a postupně dle rozpisu se dostaví na oběd s doprovodem seržanta, kde si poctivě vystojí řadu. Před výdejem si každý jednotlivě nafasuje příbor, poté ohlásí vojenskému kuchaři množství stravy. Pokud člen nesní svou porci, odnese zbytky na vyznačené místo a vedle odloží nádobí. Následně opustí kantýnu (s povolením seržanta družiny) a dopraví se do svého stanu.  5. Polední klid do 14:30  Členové odpočívají ve stanech, pohyb mimo stan pouze s povolením seržanta oddílu. 6. Svačina 14:30 Oddíl se seržantem se dostaví do vojenské kantýny, kde si vyzvednou svačinu. Možnost stravování i mimo kantýnu pouze s povolením. 7.  Odpolední mise 18:00 8. Nástup svolává generál Hemmond v 18:00  Každý účastník nástupu je povinen se dostavit s dlouhými rukávy a nohávy, pokud hlavní velitel Hemmond nestanoví jinak. Na nástupu proběhne pravidelné sčítání oddílů následně hlášení velitele dne a rozkaz na další den.  9. Večeře  18:30 Před večeří si oddíl umyje ruce a postupně dle rozpisu se dostaví na večeři s doprovodem seržanta.  10. Večerní mise do 21:00 11. Druhá večeře od 21:00-21:30 12. Večerka ve 21:30 Členové mají povinnost již ve 21:30 ležet ve své posteli a čekat na seržanta oddílu, kterému pak podají hlášení.  Oddíl dne:  Oddíl dne pomáhá správně dodržovat režim dne. 1. Udržuje pravidelně pořádek ve vojenské kantýně a po celé základně. 2. Pravidelně hlídá bránu základny SG Svojanov. Nikomu se brána neotvírá, dokud hlídači nedostanou pokyn od svého seržanta přes komunikační vysílač. 3. Za pomoci seržanta odnášejí odpadky ze základny do kontejneru s odpadem. 4. Na nástupu oddílový seržant podává hlášení. KAPITOLA 5 - Pohyb a povinnosti na základně Pohyb po základně: 1. Velitelský štáb je pro všechny vojáky nepřístupný. V případě hledání seržanta svého oddílu je výjimka. Člen oddílu může zaklepat a vyčkat na odezvu. 2. Do garáže je pro všechny vojáky vstup nepřístupný, pokud jej nedoprovází seržant. 3. Tunel pro velitele vedle garáže je pro všechny vojáky nepřístupný ve všech ohledech.  4. Nikdo, kromě vojenských kuchařů, kuchtíků a hlavního generála Hemmonda, nesmí vstoupit do vojenské kuchyně. 5. Jakékoliv jiné pohyby po základně jsou povoleny s vědomím vedoucího seržanta. Povinnosti:  1. Každý návštěvník vojenské základny SG Svojanov musí zdravit vyšší hodnosti. 2. Každý musí poslouchat rozkazy nadřízeného velitele. 3. Každý se musí chovat slušně a udržovat pořádek na vojenské základně. KAPITOLA 6 – Jak zvládnout krizové situace? Nevím, kde jsem.  Zůstaň v klidu a v žádném případě nepanikař. Vydrž stát na jednom viditelném místě a volej o pomoc. Pokud vlastníš komunikační přístroj, zavolej svému seržantovi. Bolí mne to.  Zůstaň v klidu a v žádném případě nepanikař. Okamžitě jakékoliv zranění nebo nevolnost neprodleně ohlas jakémukoliv nejbližšímu nadřízenému, který tě doprovodí na vojenské zdravotní oddělení v základně.  Ubližují mi.  Ihned vyhledej pomoc u svého seržanta nebo jiné vyšší hodnosti. Nesnaž se to vyřešit sám! Mám problém: Neboj se promluvit si se seržantem. OHLÁŠENÍ 1: Každý den bude navštěvovat jednotlivé stany vojenská inspekce, která je bude hodnotit dle úklidu a pořádku. Nejlépe uklizený stan bude na konci výcviku odměněn. OHLÁŠENÍ 2: V řádném případě netolerujeme v oddílech a jiných jednotkách šikanu. Hrozí trest vyhoštění z vojenské základy SG Svojanov ihned. Slovníček: antropolog = vědec medik = zdravotník